"EMA:s kommitté för humanläkemedel (CHMP) har rekommenderat att ett villkorligt godkännande för försäljning av det orala antivirala läkemedlet Paxlovid för behandling av Covid-19 beviljas", meddelar den europeiska tillsynsmyndigheten i ett uttalande.

Enligt den europeiska myndigheten rekommenderas detta läkemedel från läkemedelsföretaget Pfizer i detta skede för vuxna som inte behöver extra syrgas och som löper större risk att utveckla en allvarlig form av Covid-19.

Enligt EMA är Paxlovid det första oralt administrerade antivirala läkemedlet som rekommenderas i Europeiska unionen för behandling av Covid-19. Det innehåller två aktiva substanser i två olika tabletter som minskar SARS-CoV-2 coronavirusets förmåga att föröka sig i kroppen.

För att komma fram till slutsatsen utvärderade CHMP data från en studie av smittade patienter, som visade att Paxlovid "signifikant minskade antalet inlagda på sjukhus eller dödsfall hos patienter som har minst ett "underliggande tillstånd" som gör att de löper risk att drabbas av allvarlig Covid-19".

De flesta patienter som deltog i studien var smittade med Delta-varianten, men EMA förväntar sig, baserat på laboratorieforskning, att Paxlovid även kommer att vara verksamt mot Omicron och andra varianter av SARS-CoV-2.

"CHMP drog slutsatsen att fördelarna med läkemedlet överväger riskerna för godkänd användning och kommer nu att vidarebefordra sina rekommendationer till Europeiska kommissionen för ett snabbt beslut som ska gälla i alla EU:s medlemsstater", sade tillsynsmyndigheten.

Det är nu upp till Europeiska kommissionen att "påskynda beslutsprocessen" för att bevilja Paxlovid ett villkorligt godkännande för försäljning, vilket gör att det kan marknadsföras i hela EU, enligt uttalandet.

Detta villkorade marknadsföringstillstånd är ett förfarande som EMA använder för att påskynda godkännandet av läkemedel under nödsituationer på folkhälsoområdet i EU, såsom den nuvarande pandemin.

Den europeiska tillsynsmyndigheten ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen, tillsynen och övervakningen av läkemedelssäkerheten i EU och samarbetar med tusentals experter över hela Europa, fördelade på olika vetenskapliga kommittéer.