För denna beräkning var antalet bankvärderingar omkring 30 000, 14,8 procent fler än under samma period 2020, enligt det nationella statistikinstitutet (INE).

För året 2021 som helhet låg medianvärdet av en bankvärdering (som utförs som en del av kreditansökningar för att köpa en bostad) på 1 231 euro/m2, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2020.

När det gäller december noterades enligt INE den största ökningen av medianvärdet av bankbedömningen jämfört med november i den autonoma regionen Azorerna (2,6 procent till 977 euro), medan den autonoma regionen Madeira uppvisade den största minskningen (-1,2 procent till 1 271 euro).

Jämfört med samma månad 2020 var i sin tur den största ökningen i Algarve (12,9 procent till 1 731 euro) och den minsta i Azorerna (3,4 procent till 977 euro).

Också i december var medianvärdet för bankens värdering av lägenheter 1 419 euro/m2, en ökning med 12,1 procent jämfört med december 2020 och 1,3 procent jämfört med föregående månad.

Det högsta värdet på lägenheter observerades i Algarve (1 720 euro/m2) och det lägsta i Alentejo (911 euro/m2).

Algarve var också den region där medianvärdet för lägenheter hade den största ökningen jämfört med året innan (12,8 procent), medan Alentejo noterade den minsta ökningen (5,4 procent).

Jämfört med föregående månad noterade Azorerna den största ökningen (5,9 procent) och den enda minskningen skedde på Madeira (-0,8 procent).

När det gäller bostäder var medianvärdet av bankvärderingen 1 030 euro/kvm i december, en ökning med 7,6 procent jämfört med samma månad förra året och en minskning med 0,1 procent jämfört med året innan.

De högsta värdena observerades i Algarve (1 753 euro/m2) och i Lissabons storstadsområde (1 722 euro/m2), medan Alentejo noterade det lägsta värdet (829 euro/m2).

Algarve uppvisade den högsta tillväxten på årsbasis (13,5 procent) och den lägsta tillväxten skedde på Azorerna (2,5 procent).

Jämfört med föregående månad hade Lissabon den kraftigaste ökningen (1,7 procent) och Alentejo den kraftigaste minskningen (-1,3 procent).

Enligt Median Bank Valuation Index hade Algarve, Lissabons storstadsområde och Alentejo Litoral i december 2021 värderingsvärden som låg över landets median (35 procent, 32 procent respektive 3 procent).

Regionen Beiras och Serra da Estrela var den region som hade det lägsta värdet i förhållande till landets median (-48 procent).