Enligt en rapport från idealista står Portugal inför en fastighetsbubbla med stor potential att brista, eftersom huspriserna ständigt stiger.

Det blir allt dyrare att köpa en bostad och priserna har stigit sedan mitten av 2013, vilket framgår av uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE). Detta återspeglar dynamiken på den portugisiska bostadsmarknaden, men också bristen på bostäder jämfört med efterfrågan. Under fem år i rad har bostadsvärdena på den portugisiska marknaden uppvisat årliga variationer som är större än det värde vid vilket Europeiska kommissionen (EG) anser att en marknad riskerar att drabbas av en prisbubbla, vilket Eurostat påpekade i augusti 2021.

Och det är inte den enda instansen som kommit fram till denna slutsats: "Efter det tredje kvartalet 2017 kan det finnas tecken på en överdriven prisbildning på den portugisiska bostadsmarknaden", konstateras det i en studie från CaixaBank som publicerades i januari 2022. Detta innebär att Portugal riskerar att drabbas av en prisbubbla.

Prisbubbla i Portugal

Lösningen verkar ligga i att höja räntorna på bostadslån, som nu är historiskt låga, vilket lockar många familjer att köpa en bostad. En eventuell höjning av styrräntan från Europeiska centralbanken (ECB) har diskuterats de senaste månaderna. Men Christine Lagarde, ECB:s ordförande, gick ut offentligt i november förra året och sade att det är "högst osannolikt att villkoren kommer att vara uppfyllda för att höja räntorna 2022". Sanningen är att en eventuell räntehöjning beror på inflationen - som för närvarande ökar i euroområdet - och på hur länge de höga priserna kommer att bestå på marknaden.

Obalans mellan utbud och efterfrågan

På grund av en ökande obalans mellan utbud och efterfrågan på bostäder finns det "tecken på en potentiell övervärdering av bostadspriserna" i Portugal, varnar EG och det finns fortfarande potential för övervärdering.

Denna perfekta storm berodde på en kombination av flera faktorer som ökade efterfrågan på den portugisiska bostadsmarknaden. Husen har stigit i värde från pandemin och familjer har lyckats spara ihop de nödvändiga besparingarna för att köpa ett hus eller ansöka om bostadslån. Och för det andra är finansieringsvillkoren för bostadsköp nu mer inbjudande - särskilt med tanke på de låga räntorna.

Utbudet av bostäder har dock inte hållit jämna steg med den explosionsartade efterfrågan. Caixa Banks analys visar att det sedan 2006 byggs mindre än 20 nya bostäder i Portugal per 1 000 bostäder. Uppgifterna visar därför att "det inte fanns något överutbud av nya bostäder som utövade ett nedåttryck på huspriserna", enligt slutsatsen i studien.