DREM uppger att enligt uppgifter från det regionala jordbruksdirektoratet såldes 20 200 ton bananer under 2021, vilket är 1 000 ton mindre än under 2020.

Bland de olika typer av bananer som handlas var den andra kategorin den enda som ökade 2021 jämfört med 2020 (+3,8 procent), eftersom extrakategorin och den första kategorin backade med 5,0 procent respektive 7,7 procent.

"Av de totala bananer som salufördes under det aktuella året skickades 84,6 procent (85,1 procent 2020), med huvuddestinationen fastlandet", säger den regionala myndigheten och anger att bananer av extra kategori utgjorde 80,2 procent av de totala saluförda bananerna (80,5 procent 2020) och uppgick till 16 200 ton.

September var den månad under 2021 då den största mängden handlade bananer registrerades (2,4 tusen ton) och februari var den månad då produkten var minst riklig (885,4 ton).

Enligt DREM noterade månaderna november och april den största ökningen jämfört med året innan (+15,0 procent respektive +11,1 procent).

Å andra sidan uppvisade januari och juli de största månatliga minskningarna av bananförsäljningen på årsbasis (-17,8 procent och -15,9 procent, i den ordningen).