"Ingen behöver vara rädd för den portugisiska omröstningen, för det är att vara rädd för demokratin. En sak är vår åsikt och vår röst, en annan sak är att erkänna mångfalden och alla portugisers röst", sade statschefen efter att ha röstat på Molares, Celorico de Basto, i distriktet Braga.

När Marcelo Rebelo de Sousa talade med journalister fortsatte han: "Oavsett vad den portugisiska rösten är. Det är på grundval av denna omröstning som framtiden verkligen kommer att bestämmas, vilket är mycket viktigt för att ta sig ur pandemin".

Ordföranden erinrade om att den nya regeringen kommer att ansvara för att "påskynda den ekonomiska tillväxten och användningen av EU-medel".

På frågan om han ångrade att han upplöst parlamentet svarade han: "Det som är gjort är gjort, vi måste se till framtiden".

"Nu är det nödvändigt att titta på det grundläggande, det vill säga att portugiserna ska rösta och tydligen är siffrorna bättre än 2019. Att rösta, eftersom det är ett bevis på liv, ett bevis på vitalitet, ett bevis på demokrati och ett bevis på att man vill uttrycka sin röst".

Marcelo Rebelo de Sousa betonade att väljarna "måste uttrycka sin röst och ha många valmöjligheter".

"En av rikedomarna med vårt system är att det verkligen erbjuder så många alternativa hypoteser och [portugiserna] bör dra nytta av dem", konstaterade han.

När det gäller de olika regeringsscenarier som kan uppstå efter valet sade Marcelo att han inte hade för avsikt att "ge sig in i spekulationer".