"Regionalregeringen, tillsammans med de regionala hälsomyndigheterna, anser att villkoren är uppfyllda för en ny ändring av de gällande åtgärderna som upphör den 31 januari 2022", sade Pedro Ramos, sekreterare för hälsa och civilskydd, vid en presskonferens i Funchal.

Från och med tisdag kommer det endast att krävas ett intyg om fullständig vaccination eller tillfrisknande från sjukdomen för att få tillträde till de flesta offentliga och privata utrymmen och även för att resa in till den autonoma regionens territorium.

Snabbtesterna för antigena är fortfarande gratis, endast för dem som uppvisar symtom på Covid-19, dvs. feber över 38ºC.