Enligt en rankning från den brittiska webbplatsen Money rankas Lissabon som denfjärde hälsosammaste staden att bo i 2022, medan Porto kommer på 14:e plats.

I studien från den brittiska webbplatsen Money.co.uk, som varje år publicerar "Healthiest Places to Live Index", tittar man på faktorer som förväntad medellivslängd, luftföroreningar, fetma, säkerhet och antalet soltimmar på varje plats. I år tog studien dock även hänsyn till faktorer som har fått större betydelse sedan pandemins början.

För 2022 års upplaga utvärderade de mått som medicinsk vård, antal sjuksköterskor, psykiatriker, socialarbetare och psykologer i varje land per 100 000 invånare. I studien undersöktes också förekomsten av psykiska störningar och substansanvändning samt de totala hälsoutgifterna.

I studien konstateras att Lissabon har "2 806 timmars solljus, vilket hjälper medborgarna att absorbera det viktiga D-vitaminet, bra sjukvård och främjar några av de hälsosammaste livsstilsvanorna, med massor av utomhusområden för motion".

Första platsen i rankingen tillhör Valencia, följt av Madrid, båda i grannlandet Spanien. På tredje plats ligger Canberra i Australien.

Efter Lissabon, på fjärde plats, kommer Tokyo (5) i Japan, Zürich (6) i Schweiz, Wien (7) i Österrike, Chiang Mai (8) i Thailand, Adelaide (9) i Australien och Ljubljana (10) i Slovenien.