Programmet Tech Visa, som beviljar visum för högkvalificerad personal från utlandet till Europeiska unionen (EU), har nu utvidgats till att även omfatta uppehållstillstånd för arbetstagare som förflyttas inom företaget för att arbeta som chef, specialist eller ansvara för utbildning.

"Det är nu viktigt att utvidga detta program till andra rekryteringsmodaliteter som syftar till att skapa förutsättningar för att locka till sig högkvalificerad personal med hög internationell rörlighet och locka till sig utländska direktinvesteringar från företag som avser att överföra verksamhet med högt mervärde från andra länder och som behöver ta in högkvalificerad teknisk personal på det nationella territoriet", motiverar regeringen i förordningen som publicerades i Diário da República och som har retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2019.

Diplomet ändrar de certifierade företagens skyldigheter och lägger till att de måste formalisera ett arbets- eller tjänstekontrakt med arbetstagaren "med en minsta löptid på 12 månader" med en lägsta årslön som motsvarar 2,5 gånger indexet för socialt stöd (IAS) och att, i fallet med en högkvalificerad arbetstagare som förflyttas inom företaget, utfärda ett tillägg till kontraktet, där de redogör för sin placering i företaget i Portugal.