Resultaten kommer från Europeiska investeringsbankens (EIB) klimatundersökning 2021-2022, som fokuserar på medborgarnas individuella beteende och vilka åtgärder de vidtar för att bekämpa klimatförändringarna.

Enligt EIB har "84 procent av bilköparna i Portugal uttryckt att de har för avsikt att välja ett hybrid- eller elfordon vid sitt nästa köp (17 procentenheter över det europeiska genomsnittet), medan 16 procent fortsätter att föredra ett bensin- eller elfordon framför ett dieselfordon".

När det gäller elbilar visade köparna i Portugal större intresse för nästa köp än medborgarna i något annat EU-land. I Spanien till exempel erkände endast 34 procent av de tillfrågade att de skulle välja ett elfordon, i Italien 27 procent och i Tyskland endast 23 procent.

Att bli grön

När det gäller andra ämnen uppgav 71 procent av de tillfrågade i Portugal att de tar hänsyn till klimatförändringarna när de väljer semestermål, 55 procent av de portugisiska ungdomarna uppgav att de tar hänsyn till klimatförändringarna när de söker jobb och 40 procent av de portugisiska ungdomarna köper redan begagnade kläder i stället för nya kläder.

Totalt sett säger 84 procent av portugiserna att de anser att de gör allt i sin makt för att bekämpa klimatförändringarna i sitt dagliga liv, men majoriteten anser att deras landsmän inte gör detsamma.

Mer än 30 000 personer deltog i undersökningen som genomfördes mellan den 26 augusti och 22 september 2021, med en representativ panel från vart och ett av de 30 länder som omfattas av undersökningen.

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens institution för långsiktig finansiering vars aktieägare är EU:s medlemsstater.