Från och med den 1 januari 2022 trädde nya ändringar i kraft för det portugisiska programmet Golden Visa. Ändringarna omfattar begränsningar av var investeringsfastigheter kan placeras och en ökad investeringströskel för vissa investeringsvägar.

Ändringar avseende fastigheter

Även om bostadsfastigheter i Lissabon, Porto och Algarve kommer att uteslutas från programmet kan områden som Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Dourodalen, Aljezur, Peneda-Gerês och Madeira fortfarande erbjuda en attraktiv investeringspotential och kommer att vara några av de viktigaste områden som sannolikt kommer att växa, särskilt i början av 2022. Verkligheten är dock att de är och alltid kommer att vara mindre likvida än "förstklassiga" lägen i Lissabon, Porto eller Algarve. Det är något som investerare måste ta hänsyn till.

Med detta sagt är fastighetsvägen uppdelad i en minimiinvestering på 500 000 euro som kräver förvärv av en fastighet och en väg på 350 000 euro som kräver förvärv av en fastighet som är minst 30 år gammal eller som ligger i ett rehabiliteringsområde och som också måste renoveras.

Om investeringen i bostadsfastigheter begränsas till områden med låg täthet, såsom de som anges ovan, har minimiinvesteringen från och med den 1 januari 2022 minskats med 20 %, vilket innebär att minimiinvesteringen på 500 000 euro minskar till 400 000 euro och 350 000 euro till 280 000 euro. Potentiella investerare rekommenderas att överväga dessa områden noggrant och inte skynda på sitt investeringsbeslut. Om programmet för Golden Visa skulle ändras längre fram, eller tas bort helt och hållet, skulle dessa områden då kunna upprätthålla dessa priser?

Madeira och Azorerna anses inte vara områden med låg täthet, eftersom marknadsdynamiken redan är på gång på grund av begränsat utbud och ökad efterfrågan. Det är mer mogna marknader som rör sig väl utan stimulans från ett program för Golden Visa. Detta innebär att de lägsta investeringsbeloppen förblir 500 000 euro och 350 000 euro.

Begränsningarna gäller inte kommersiella fastigheter eller tjänstefastigheter, t.ex. hotell, där kunderna fortfarande kan förvärva fastigheter i Lissabon och Porto. Kanske är detta ett mer förnuftigt alternativ för dem som söker investeringar i fastigheter med Golden Visa där enbart investeringsutsikterna är attraktiva? Investeringen bör alltid vara självständig och oberoende, utan att behöva inkludera uppehållsrätt för att göra den mer attraktiv.

Med ovanstående i åtanke är det förståeligt varför den växande trenden att investera i fonder som är berättigade till Golden Visa sannolikt kommer att accelerera.Sådana fonder är inte bara reglerade utan erbjuder också större diversifiering och i allmänhet bättre avkastning än ett direkt fastighetsköp.

Ändringar för andra investeringsvägar
Från och med den 1 januari 2022 kommer investeringar i någon av de andra investeringsvägarna än fastigheter att krävas på de höjda nivåerna enligt nedan:

  • Investering genom kapitalöverföring kommer att öka från 1 000 000 euro till 1 500 000 euro,eller
  • Investeringar genom kapitalöverföring i forskningsverksamhet kommer att öka från 350 000 euro till 500 000 euro.
  • Investeringar genom kapitalöverföring för förvärv av andelar i investeringsfonder eller riskkapitalfonder, avsedda för kapitalisering av företag, kommer att öka från 350 000 euro till 500 000 euro.
  • Investeringar genom kapitalöverföring genom etablering av ett kommersiellt företag med huvudkontor i Portugal och skapande av minst fem fasta arbetstillfällen kommer att öka från 350 000 euro till 500 000 euro.