Nordiska länder som Danmark, Finland och Norge har tagit täten, men även Storbritannien, Irland och Nederländerna har upphävt eller lättat restriktionerna de senaste dagarna.

Danmark

Danmark blev på tisdagen det första av EU:s länder att häva de flesta restriktioner som syftar till att bekämpa Covid-19-pandemin.

Den mest synliga restriktionen som har försvunnit är användningen av munskydd, vars användning nu endast rekommenderas på sjukhus, vårdinrättningar och vårdhem.

Det kommer inte heller längre krävas att man uppvisar ett vaccinatiosbevis för att komma in på klubbar, barer och restauranger.

Norge

I Norge upphörde i dag åtgärder mot covid, såsom obligatoriskt distansarbete eller restriktioner för försäljning av alkohol, och den rekommenderade gränsen för antalet gäster i varje hus eller antalet personer vid idrottsevenemang upphävdes också.

Det är inte längre nödvändigt att genomföra ett test vid gränsen för att resa in i Norge, men vissa restriktioner kvarstår, till exempel att bära en mask där social distans inte kan respekteras, till exempel i butiker och i kollektivtrafiken.

Finland

I Finland har man varit försiktigare, gränskontrollerna mot de andra Schengenländerna upphörde i tisdags, och fortsätter åtminstone fram till den 14 februari för resenärer från länder utanför Europeiska unionen.

Från och med tisdagen kan också inrättningar som serverar måltider vara öppna till 21.00, i stället för att behöva stänga 18.00, och de kan sälja alkohol till 20.00.

Regeringen förhandlar med parterna om tidsplanen för upphävande av andra åtgärder, varav vissa som rör "lågriskplatser", t.ex. museer och biografer, faller inom de regionala och lokala myndigheternas behörighet.

STORBRITANNIEN

Storbritannien har upphävt nästan alla inhemska restriktioner och behåller självisolering efter ett positivt Covid-19-test som enda lagstadgade krav.

Det är inte längre obligatoriskt att använda munskydd, det krävs inte längre vaccinationsbevis för att komma in på anläggningar och rekommendationen att arbeta hemifrån finns inte längre.

Irland - Nederländerna - Frankrike

Irland har upphävt de flesta av sina restriktioner och Nederländerna har också lättat på dem, även om barer och restauranger fortfarande måste stänga klockan 22.00.

Frankrike, som fortsätter att rapportera det högsta antalet dagliga fall på kontinenten, planerar att häva eller se över vissa restriktioner från och med i dag, nämligen när det gäller användning av munskydd utomhus och begränsningar av större grupper av människor.

Munskydd måste dock fortfarande bäras på många offentliga platser, nattklubbar är stängda och det är inte tillåtet att äta eller dricka på biografer, arenor eller i kollektivtrafiken.

Schweiz

Grannlandet Schweiz anser däremot att Covid-19-krisen är på väg in i ett endemiskt skede och planerar att häva alla restriktioner i mitten av februari.

"Pandemin är naturligtvis inte över, men vi ser ljuset vid horisonten", förklarade ordföranden för det schweiziska förbundet, Ignazio Cassis, vid en presskonferens i dag.

Italien

När det gäller EU-länderna rör sig inte alla i samma riktning. Italien, till exempel, har ökat antalet tillfällen då man kräver att vaccinationsbeviset ska uppvisas.

En ny åtgärd är att det krävs minst ett negativt test som tagits inom de senaste 48 timmarna för att komma in på banker och postkontor, och alla över 50 år som inte är vaccinerade riskerar böter på 100 euro.

Tyskland

Tyskland beslutade för en vecka sedan att behålla flera restriktioner på grund av den ökade smittspridningen.

Portugal

I Portugal kvarstår restriktionerna för Covid-19, inklusive obligatorisk användning av munskydd i slutna utrymmen och en minskning av kapaciteten i kommersiella inrättningar (1 person/5m2).

Det obligatoriska digitala EU-certifikatet för Covid-19, i alla former, eller ett fullständigt vaccinationsintyg eller ett negativt RT-PCR-test eller ett snabbt negativt antigentest, måste också uppvisas vid tillträde till:
- Turistanläggningar och lokalt boende,
- Restauranger,
- Kulturföreställningar,
- Evenemang med reserverade platser,
- Gym.

Ett obligatoriskt negativt test eller ett intyg om tillfrisknande krävs också, utom för dem som redan har vaccinerats med en boosterdos av vaccinet för minst 14 dagar sedan, vid besök på följande platser:
- Barer och klubbar (från och med den 14 januari),
- Stora evenemang,
- Besök på vård- och omsorgsboenden och hälsovårdsinrättningar.

För närvarande krävs följande för att resa in i Portugal med flyg eller båt:

Obligatoriskt negativt test för alla flygningar som anländer till Portugal, även för dem som har ett digitalt vaccinationsintyg, oavsett varifrån flygningen kommer eller vilken nationalitet passageraren har.

Ett obligatoriskt formulär för passagerarlokalisering.

För inresa till Portugal landvägen krävs följande:

Medborgare från EU-länder som anses ha låg eller måttlig risk måste ha ett digitalt COVID EU-vaccinationsintyg, test, eller tillfrisknandebevis.

Medborgare från länder utanför EU och från EU-länder som anses ha en röd eller mörkröd risknivå måste uppvisa följande:
- Digitalt EU-certifikat Covid-19 i test- eller tillfisknandebevis, eller
- Negativt RT-PCR-test som utförts under de senaste 72 timmarna, eller
- Negativt laboratoriesnabbt antigentest som utförts under de senaste 48 timmarna.