EU:s verkställande organ betonade i ett uttalande att SARS-CoV-2-coronaviruset, som orsakar Covid-19, fortfarande förekommer i Europeiska unionen (EU) och att en förlängning av certifikatet kommer att göra det lättare för EU-medborgare att leva och resa.

Kommissionen föreslår också att certifikat ska utfärdas för laboratoriebaserade antigentester av hög kvalitet och att personer som deltar i kliniska prövningar av vacciner ska omfattas.

För att se till att förlängningen antas före den 30 juni 2022, som är det nuvarande slutdatumet för EU:s förordning om digitala covidbevis, uppmanar Europeiska kommissionen Europaparlamentet och rådet att snabbt anta förslaget.

Senast den 31 mars 2022 kommer kommissionen också att offentliggöra en andra rapport om förordningen.

Medlemsstaterna har redan utfärdat mer än 1,2 miljarder intyg och den 21 december 2021 antogs nya regler om EU:s digitala Covid-bevis, som för reseändamål fastställer en bindande acceptansperiod på nio månader (exakt 270 dagar) för vaccinationsintyg som visar att den primära serien är avslutad.

Dessa regler började tillämpas från och med den 1 februari 2022.

EU:s digitala Covid-certifikat är ett digitalt bevis på att en person har vaccinerats mot Covid-19, har fått ett negativt resultat i ett erkänt PCR- eller antigentest eller har tillfrisknat från sjukdomen.