Ändringen ingår i en ny uppdatering av IPST:s beredskapsplan för hållbarheten, kvaliteten och säkerheten i tillgången på blod och blodkomponenter under Covid-19-pandemin.

"Potentiella blod- och blodkomponentgivare som vaccinerats med mRNA-vacciner, (primärvaccinschema eller boosterdos) kan accepteras som blodgivare om de mår bra och är asymptomatiska", står det i dokumentet.

När det gäller de personer som är kandidater för blodgivning och som har fått Covid-19 måste de fortfarande "vänta 14 dagar efter det att symtomen har upphört för att kunna ansöka igen", sade institutet i ett uttalande.

Enligt beredskapsplanen finns det inte heller några vetenskapliga belägg för komplikationer vid donation eller administrering av ämnen av mänskligt ursprung som skulle kunna bero på vaccinering av donatorn.

"Vid tidpunkten för denna uppdatering finns det fortfarande inga bevis för överföring av detta virus genom transfusion. Inga fall av överföring av luftvägsvirus, inklusive SARS-CoV-2, har rapporterats genom substanser av mänskligt ursprung eller plasmagenererade läkemedel, och det har inte heller rapporterats om ökad sjuklighet och dödlighet på grund av Covid-19 hos mottagare av blod- och blodkomponenttransfusioner", står det i IPST:s beredskapsplan.

Under de senaste dagarna har IPST vädjat till alla potentiella givare att bidra, i en "särskilt krävande tid" på grund av Covid-19-pandemin och "stora svårigheter att upprätthålla stabila reserver av blodkomponenter".

"Utvecklingen av Covid-19-pandemin, särskilt det höga antalet smittade under de senaste veckorna och respektive profylaktiska isoleringar, har lett till en stor svårighet att upprätthålla stabila reserver av blodkomponenter", säger institutet.

För att bli blodgivare behöver du bara vara mellan 18 och 65 år - åldersgränsen för den första blodgivningen är 60 år - och väga 50 kilo eller mer.