Ciclaveiros registrering på listan över icke-statliga miljöorganisationer "erkänner detta kollektiv som en icke-statlig organisation för deras arbete för rörlighet i städer med cykel, som ett verktyg för att bekämpa klimatförändringar, främja livskvalitet i städer och försvara rätten till hälsa och lika tillgång till olika färdsätt".

Ciclaveiro är en ideell förening vars syfte är att "främja, uppmuntra och stimulera användningen av cykeln som transportmedel, särskilt i Aveiroregionen".

Projektet föddes som en medborgarrörelse i november 2014 och formaliserades som en förening 2016 och har sedan starten strävat efter "ett tillvägagångssätt för att närma sig samhället genom samarbetsprojekt som involverar medborgare, institutioner, föreningar och företag".

Med sin verksamhet försöker den främja en förändring av mobilitetsvanor och "försöker bidra till att bygga en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbarare stad och ett mer sammanhållet och motståndskraftigt samhälle".

"Föreningen Ciclaveiro erkänner att Aveiroregionen har utmärkta naturliga egenskaper, en gynnsam territoriell dimension och en stark kulturell koppling till cykling, vilket uppmuntrar till användning av detta transportmedel", betonar han.

Sedan starten har föreningen redan haft många initiativ som riktar sig till barn, lokal handel och samhället i stort.

År 2020 invigdes "Casa da Bicicleta", ett fysiskt utrymme för möten och evenemang och åtgärder för att stödja och uppmuntra användningen av cykeln.