"Detta beslut är ett erkännande av det stora och värdefulla arvet i vårt län och allt arbete som kommunen har gjort för att främja en hållbar utveckling av territoriet och skydda den biologiska mångfalden och miljön", säger Armindo Jacinto, ordförande för kommunen i Castelo Branco-distriktet, till nyhetsbyrån Lusa.

Den strategiska miljöbedömningen (SEA) i åtta områden med potential för förekomst av litium avslutades genom att utesluta Arga och Segura, och möjliggjorde forskning och prospektering av detta mineral i sex områden.

Förutom Arga, i kommunen Caminha, uteslöts i slutsatsen av den socioekonomiska bedömningen även det område som identifierats med beteckningen Segura, i Castelo Branco, eftersom det "planeras en omdefiniering av gränserna för det särskilda skyddsområdet för den internationella Tagus".

"Miljöbegränsningarna [i dessa två områden] hindrar prospektering och efterföljande utforskning och ligger därför utanför föremålet för den framtida anbudsinfordran", står det i ett meddelande från MAAC.

Borgmästaren i Idanha-a-Nova välkomnar regeringens beslut att ta bort området Segura, som omfattar fem församlingar i kommunen Idanha-a-Nova, från anbudsinfordran för beviljande av prospekterings- och undersökningsrättigheter för litium i Portugal.

Området i fråga överlappar dessutom i sin helhet Unescos världsgeopark Naturtejo och det internationella biosfärreservatet Tejo/Tajo, som ingår i det nationella systemet för klassificerade områden, enligt internationellt erkännande (Unesco).

Hela kommunen Idanha-a-Nova ingår också i det internationella nätverket av ekoregioner, som har åtagit sig en rad åtaganden på området för miljömässig hållbarhet.

"Med detta sagt förväntade vi oss inte ett annat beslut från en regering som är känslig för miljöfrågor. I detta beslut erkänns det stora och värdefulla arvet i vår kommun och allt det arbete som kommunfullmäktige har utfört för en hållbar utveckling av territoriet och för att skydda den biologiska mångfalden och miljön", avslutar Armindo Jacinto.