Vi förklarar de viktigaste rekommendationerna i dessa riktlinjer så att en förebyggande process kan inledas redan idag.

Hos friska personer börjar den stegvisa strategin för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar med följande rekommendationer: sluta röka, anta en hälsosam livsstil och upprätthålla ett systoliskt blodtryck under 160 mmHg.

Att sluta röka är förmodligen den mest effektiva av alla förebyggande åtgärder, med en betydande minskning av hjärtinfarkter eller dödsfall. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar hos rökare under 50 år är fem gånger större än hos icke-rökare. Alla rökare bör uppmuntras att sluta röka. Passiv rökning bör i möjligaste mån undvikas av icke-rökare.

För första gången hänvisar dessa riktlinjer uttryckligen till att rökstopp rekommenderas, oavsett viktökning fortsätter det att vara fördelaktigt. Även om bevis tyder på att den elektroniska cigaretten kan vara effektivare än nikotinersättningsbehandling för att sluta röka, är dess långsiktiga effekter ännu inte klara.

När det gäller motion bör vuxna i alla åldrar sträva efter att uppnå minst 150-300 minuter per vecka av motion med måttlig intensitet eller 75-150 minuter per vecka av kraftig intensitet. För första gången rekommenderas en minskning av den stillasittande tiden och minst en lätt aktivitet under hela dagen.

De nya rekommendationerna för kosthållning omfattar en medelhavsdiet eller liknande, begränsning av alkoholkonsumtionen till högst 100 g per vecka (en standarddryck innehåller 8-14 g), fisk, helst fet fisk, minst en gång i veckan och begränsning av konsumtionen av processat kött.

När det gäller kroppsvikten rekommenderas viktminskning och fetma för att sänka blodtrycket, blodfettnivåerna och risken för diabetes och därmed minska sannolikheten för hjärt- och kärlsjukdomar. För första gången fastställdes i riktlinjerna att bariatrisk kirurgi bör övervägas för överviktiga personer med hög risk för CVD när hälsosam kost och motion inte leder till en hållbar viktminskning.

Psykiska störningar, t.ex. ångest, är förknippade med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och en sämre prognos för dem som redan har diagnostiserats med hjärt-kärlsjukdomar. En ny rekommendation är att ge intensifierat stöd till patienter med dessa sjukdomar för att förbättra följsamheten till livsstilsförändringar och läkemedelsbehandling.

Riktlinjerna rekommenderar också politiska åtgärder, t.ex. att minska föroreningar, ökad tillgång till lekplatser i skolorna och lagstiftning som begränsar försäljningen av ohälsosamma livsmedel till barn via media, tv, internet och sociala medier.