I ett uttalande säger Amadora kommunfullmäktige att förslaget om att börja utarbeta kommunala föreskrifter för denna åtgärd godkändes vid det senaste mötet med den verkställande ledningen.

Enligt meddelandet från kommunen är syftet med programmet att "främja valmöjligheter, stabila bostäder och tillgång till bostäder samt främja social och territoriell integration".

"Amadora kommun har investerat i diversifiering av bostadslösningar, som riktar sig till olika segment av befolkningen, som svar på de utmaningar som bostadsfrågorna, de demografiska och territoriella frågorna innebär, särskilt i Lissabons storstadsområde", motiverar kommunen.

I denna mening understryker Amadora stadshus att det kommunala programmet för hyresstöd för det privata bostadsparken "motsvarar andra åtgärder som har genomförts i kommunen och som syftar till att främja "upprätthållandet av hyresrätter, vilket minskar den ekonomiska otryggheten till följd av Covid-19-pandemin".