Vid en presskonferens uppgav João Pedro Oliveira e Costa att banken i slutet av 2021 hade 4 478 anställda (144 färre netto jämfört med december 2020), med ett distributionsnätverk på 349 kommersiella enheter, en minskning med 76, varav 63 i filialnätverket, åtta "premier"-center och fem företags- och institutionscenter.

Enligt bankens ordförande har 139 av dessa medarbetare slutat sin anställning genom förtidspensionering och frivilliga uppsägningar.

"De återkommande strukturella kostnaderna förblev nästan oförändrade (+0,4 %), vilket återspeglar: en minskning med 2,9 % av personalkostnaderna och de allmänna administrativa kostnaderna, och en ökning med 25,8 % av avskrivningarna, som i huvudsak förklaras av investeringarna i programvara och arbeten i fastigheter", säger institutet i en not.