I ett uttalande betonade SRCOM att situationen "redan är oroande på sjukhusen i Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco och Viseu".

Enligt uttalandet har sjukhusen i Leiria och Baixo Vouga vardera nära 100 yrkesverksamma i denna situation, sjukhusen i Tondela-Viseu 59 och distriktssjukhuset i Figueira da Foz 16.

Sjukhuset och universitetscentret i Coimbra "har också flera hundra anställda som saknas, vilket skapar många allvarliga problem".

"Detta är en situation som hälsoministeriet inte kan ignorera i detta känsliga skede", betonade SRCOM:s ordförande Carlos Cortes.

Det allvarliga läget i den centrala regionen fick SRCOM:s ordförande att vädja till hälsoministeriet att återigen tillåta flexibla kontrakt för vårdpersonal för att täcka de mest brådskande behoven.

"Hälsoministeriet måste ingripa, vi riskerar återigen att sjukvården kollapsar", betonade Carlos Cortes och konstaterade att "specialiteter som kirurgi, internmedicin, barnmedicin och akutmottagningar hotar att kollapsa".

Förutom behovet av att anställa personal betonade Carlos Cortes också behovet av att ompröva normerna för isoleringstiden för personer som är smittade med Covid-19 och som är asymtomatiska eller har milda symtom på sjukdomen och normerna för kontaktspårning, nämligen för den mer begränsade familjekretsen.

SRCOM:s ordförande anser att det är viktigt att dessa kriterier snarast ses över och att hälsomyndigheterna snabbare och mer adekvat övervakar sjukdomssituationen.