I ett uttalande som skickats till byrån Lusa säger kommunhuset i Proença-a-Nova, i Castelo Branco-distriktet, att "det kommunala biblioteket registrerade tre gånger så många nya läsare under 2021 som under vart och ett av de fem föregående åren".

"Under det senaste året registrerades 64 nya läsare, vilket till stor del överträffar de resultat som presenterats sedan slutet av 2015, det senaste året då antalet ökade", står det i meddelandet.

Enligt de uppgifter som gjorts tillgängliga är av det totala antalet läsare av kommunbiblioteket i Proença-a-Nova endast 10 procent i åldersgruppen 0-17 år och 7 procent äldre än 66 år, medan den stora majoriteten av läsarna (83 procent) tillhör den vuxna åldersklassen.

Kommunen betonar också att på grund av de konsekvenser som pandemin Covid-19 orsakade i befolkningen, "kan man också notera att färre människor besöker biblioteket, vilket registrerar en minskning med cirka 1 500 användare".

Det kommunala biblioteket har återigen haft tryckta tidningar och tidskrifter tillgängliga för läsning, efter att utställningen av dessa föremål avbrutits under pandemins mest intensiva period.

"Det [biblioteket] har för närvarande flera nyhetsartiklar tillgängliga för lån, uppdaterade varje månad, som kan konsulteras personligen eller på nätet", säger den lokala myndigheten.