Slutsatserna av studien kommer från en nöjdhetsundersökning som genomfördes med 4 085 kunder hos Metropolitano de Lisboa (ML) mellan oktober och november 2021.

"Nöjdhetsindexet för Metropolitano de Lisboas kunder ökade under 2021 till det högsta värdet någonsin. Ökningen till 7,78 poäng, på en skala från 0 till 10, innebär en positiv variation på 3,46 procent jämfört med 2020. En positiv variation som har ökat betydligt under de senaste åren", avslöjar undersökningen.

Enligt undersökningen, som utförts av konsultföretaget Nielsen, "visar resultaten på en allmän ökning av nöjdheten" hos kunderna "i alla delar av den tillhandahållna tjänsten".

"Tjänstekomponenterna 'Information som tillhandahålls', 'Komfort' och 'Tillgänglighet' är de som fick de högsta värdena i den utvärdering som Metrokunderna gjorde. 'Tjänsteutbud', 'Tid' och 'Säkerhet' var de komponenter som värderades högst av våra kunder", avslutas studien.

En annan aspekt som tillfredsställde de flesta ML-användare var de förfaranden som antogs under pandemiperioden Covid-19. 59 procent av de tillfrågade utvärderade åtgärdernas helhetsbetyg med de tre högsta betygen i undersökningen (8 till 10).

"Sammantaget visar resultaten att kunden värdesätter ett snabbt och effektivt transportmedel som tillhandahåller en tjänst med alla säkerhetsvillkor. På detta område visar resultaten att det finns en uppriktigt positiv "säkerhetskänsla" både inne i tåget och på stationen/påstigningsplattformarna. De goda förbindelserna mellan Metropolitano de Lisboas linjer och andra transportmedel lyftes också särskilt fram på ett positivt sätt", kan man också dra slutsatsen.

När det gäller användarnas förslag till förbättringar av tjänsten är de viktigaste å andra sidan att minska väntetiderna, öka övervakningen och öka turtätheten på tågen.