Husen i Portugal är nästan 50 procent dyrare än för fem år sedan, med ett medianpris på 1 250 euro/m2, med hänsyn till den tolvmånadersperiod som slutade i september 2021, vilket är det högsta värdet sedan det nationella statistikinstitutet (INE) började registrera det.

De senaste uppgifterna från INE visar att husen i Portugal blir allt dyrare. Medianvärdet för familjebostäder i Portugal ökade med 2,6 procent jämfört med föregående kvartal och med 7,8 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Och om man går tillbaka till tredje kvartalet 2016 - det år då denna statistiska serie från INE började - är ökningen mycket mer uttrycksfull: medianpriset på hus hoppade med cirka 46 procent.

Detta är resultatet av en genomsnittlig prisökning på cirka 1,9 procent per kvartal. Nu kan det kosta 125 000 euro att köpa ett hus på 100 kvadratmeter (m2) i Portugal, medan värdet för fem år sedan skulle ha varit mycket lägre: 85 500 euro.

Största prisökningarna

Prisökningen har setts över hela landet, men det är i Porto Metropolitan Area och i den norra delen av landet som de mest betydande ökningarna har setts i landet - 65 procent respektive 55 procent. Därefter följer Algarve (+50 procent) och Lissabons storstadsområde (+49 procent).