I ett uttalande tillade GNR att besättningen förberedde sig på att lossa drogen i land när myndigheterna anlände till platsen, vilket fick de misstänkta att fly till fots, och det var inte möjligt att identifiera dem.

"Efter polisens insats kunde man beslagta fartyget som innehöll cirka 700 kilo hasch (20 balar), vilket förhindrade att narkotikan gick i land och säkrade bevismaterialet", står det i meddelandet.

Fartyget upptäcktes utan ljus i närheten av baren Fuseta (Faro-distriktet) via det integrerade övervaknings-, lednings- och kontrollsystemet (SIVICC), vilket utgör ett "misstänkt beteende", enligt GNR.

"Med tanke på de misstankar som väcktes mobiliserades GNR omedelbart till platsen för att fortsätta att närma sig det misstänkta fartyget, som en stund senare gick in i fiskehamnen i Fuseta", står det vidare i meddelandet.

Efter insatsen utarbetades en rapport och fakta skickades till avdelningen för utredningar och straffrättsliga åtgärder (DIAP) i Faro.