I ett uttalande uppger GNR att insatsen "RoadPol - ECR Veículos Pesados", som äger rum mellan idag och söndag på hela fastlandet, kommer att fokusera på de vägar där trafiken med denna typ av fordon är störst.

GNR vill med denna operation förbättra trafiksäkerheten, hållbarheten, konkurrensen och arbetsvillkoren inom vägtransporterna genom att följa gällande bestämmelser.

"Avsikten är också att öka medvetenheten i samhället, särskilt hos de ekonomiska aktörer som sysslar med gods- och persontransporter på väg, om vikten av att deras yrkesförare antar säkrare beteenden, i syfte att främja trafiksäkerheten och skydda människoliv", understryker GNR.

GNR framhåller att det mellan 2019 och 2021, inom dess ansvarsområde, inträffade 15 659 olyckor med tunga fordon, vilket ledde till 142 dödsfall och 345 allvarliga skador.

Euro Contrôle Route (ECR) är en europeisk transportinspektionsgrupp som syftar till att förbättra trafiksäkerheten och hållbarheten, rättvis konkurrens och arbetsvillkoren inom vägtransporter, och RoadPol är en organisation som inrättats av polisens trafiksystem i Europa och som syftar till att förbättra trafiksäkerheten och efterlevnaden av trafikreglerna.

GNR påminner om att den ökade konkurrensen inom vägtransportsektorn "gör den mer mottaglig för oegentligheter, till nackdel för trafiksäkerheten" och att trötthet är "den främsta riskfaktorn som drabbar yrkesförare till följd av att kör- och vilotider inte följs".