För att resa in i landet krävs nu "endast uppvisande av Europeiska unionens digitala Covid-certifikat i dess tre former eller ett annat vederbörligen erkänt vaccinationsbevis", enligt ordförandeskapets ministerkontor.

Ministerrådet godkände också ändringar i fråga om det digitala Covid-certifikatet och justeringar av det vaccinationsbevis som ska uppvisas för tillträde till vissa inrättningar.

Nu krävs det för det digitala certifikatet att snabba antigentester har utförts inom de senaste 24 timmarna, i stället för 48 timmar, och när det gäller ett molekylärt nukleinsyraamplifieringstest (TAAN) är tidsfristen 72 timmar.

När det gäller vaccination intygar det digitala Covid-19-certifikatet nu att det primära vaccinationsprogrammet har slutförts mer än 14 dagar och mindre än 270 dagar efter den senaste dosen eller boosterdosen.

Reglerna om tillfrisknandebevis förblir oförändrade.

Mer information om reseregler för Portugal finns här.