Portugal News skriver att hustrun till Jeremy Moore (som inte kan få uppehållstillstånd på grund av SEF:s byråkrati) är portugisiska. I så fall är EU-direktiv 2004/38 tillämpligt. Jag rekommenderar mr Moore att läsa detta direktiv. De tjänstemän som arbetar för de portugisiska städerna kan ha fel. De borde utan större byråkrati utfärda hans uppehållstillstånd (jag medger att det är omöjligt att argumentera med en tjänsteman) på samma sätt som det görs i flera av de EU-medlemsstater där jag har bott och där ett förfarande som liknar det femåriga SEF-förfarandet inte ens existerar för EU-medborgare och deras släktingar (även släktingar som är medborgare i länder utanför EU).

Tanken att det krävs ett SEF-förfarande är förmodligen resultatet av en felaktig tolkning av artikel 11 i direktivet (ett femårsförfarande som är avsett för icke EU-medborgare som inte har några nära släktingar inom EU).

Eftersom EU-direktiv är lag i EU kan man betrakta "uppehållstillstånd via SEF-förfarandet" som olagligt. Får jag föreslå att Moore lämnar in ett klagomål till EU:s SOLVIT-byrå? De kommer säkert att behandla hans eller hans frus klagomål. Och (leende) om han någonsin utvisas tror jag att han kan stämma den portugisiska regeringen med framgång. Det vill säga, i händelse av att rättssystemet fungerar. Men det är en annan ...

Namn och adress

Hemligstämplad, via e-post