Enligt den portugisiska bilhandelsorganisationen ACAP var förra året därför värre än 2020, då försäljningen av begagnade bilar sjönk med 11 procent jämfört med perioden före pandemin.

Under december månad ökade registreringen av begagnade bilar med 9 procent jämfört med samma period 2020, vilket motsäger trenden med minskningar från år till år som var ihållande sedan juni. Jämfört med 2019 var det dock en minskning med 9 procent.

Enligt ACAP:s Standvirtual-barometer var SUV:er det mest sökta segmentet i nybilsavdelningen, med över 40 procent av köpintentionerna. Nyttovagnar (15 procent) och stadsbilar (10 procent) följer därefter, medan de övriga segmenten ligger under 10 procent.

När det gäller vilken typ av bränsle som efterfrågas mest i nya fordon är trenden bensin (nästan 50 procent) och därefter diesel (20 procent). Det finns också en stor efterfrågan på bensinhybrider (12,4 procent), som dock inte överstiger efterfrågan på elhybrider (14,6 procent).

Å andra sidan kvarstår bristen på bilar under 10 000 euro, med cirka 18 procent av andelen annonser, jämfört med 25 procent för ett år sedan. Andelen fordon förblir mellan 10 och 20 000 euro (41 procent), men under nivåerna från januari 2021 (46 procent). Representationen av bilar över 20 000 euro ökade från 27 procent till 40 procent under det senaste året.