"Arbetslösheten för 2021 uppgick till 6,6 %, minskade med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år och motsvarade 2019 års arbetslöshet, vilket motsvarar den årliga arbetslöshetsnivån", påpekar statistikkontoret och tillägger att "ungdomsarbetslösheten (16-24 år) uppgick till 23,4 %, vilket är 0,9 procentenheter högre än föregående år".

Mätningen är i linje med den prognos som Banco de Portugal meddelade i den ekonomiska bulletin som publicerades i december. Den övervakning som leds av Mário Centeno förutspår en ytterligare minskning av arbetslösheten till 6 % år 2022.

I detta sammanhang tillägger INE att det år 2021 fanns 4,81 miljoner sysselsatta, dvs. 128,6 tusen fler personer jämfört med 2020 (+2,7 %). Å andra sidan minskade antalet arbetslösa till 338,8 000 personer, dvs. 12 000 (3,4 %) färre än under samma period förra året.