Enligt uppgifter från ERSE (Energy Services Regulatory Authority) såldes bensin (enkel bensin 95) i Portugal under första kvartalet 2021 i genomsnitt för 1 501 cent per liter (cent/l) och nådde slutet av året med ett genomsnittligt försäljningspris på 1 669 cent/l, vilket är en ökning med nästan 17 cent under året.

När det gäller enkel diesel låg det genomsnittliga försäljningspriset till allmänheten under det första kvartalet förra året på 1 324 cent/l, och ökade med 20 cent fram till slutet av året till 1 520 cent/l, enligt de kvartalsvisa bränsleprisbulletinerna i de 27 EU-länderna.

Jämfört med EU-genomsnittet ökade skillnaden i bensinpriset vid de portugisiska pumparna också från början till slutet av förra året, med 13 cent mer per liter (cent/l), eftersom det var 4 cent/l dyrare, på den inhemska marknaden, under det första kvartalet, och ökade med 17 cent/l under de tre sista månaderna av 2021.

Under de första tre månaderna förra året uppvisade Portugal ett skattetryck på det genomsnittliga försäljningspriset för bensin i storleksordningen 63 procent, tre procentenheter över det genomsnitt som noterades i EU.

Under det senaste kvartalet sjönk skattebördan för bensin i Portugal till 57 procent, men skillnaden mot EU-genomsnittet ökade, eftersom den också sjönk till 53 procent.

Den största ökningen skedde mellan första och andra kvartalet, då bensin såldes för 21 cent/l mer i Portugal i april, maj och juni än EU-genomsnittet.

Jämfört med Spanien började Portugal året med att sälja bensin 25 cent/l dyrare än i grannlandet.

Enligt uppgifter från ERSE slutade Portugal årets sista kvartal på åttonde plats bland de länder som sålde den dyraste bensinen i EU och på tionde plats bland de länder som sålde den dyraste dieseln.