Elisa Ferreira, EU-kommissionär för sammanhållning och reformer, konstaterar att länderna i öst under de senaste sju åren har lyckats öka sin BNP med 5 procent, medan länderna i syd och sydöst "stagnerar och hamnar på efterkälken".

"För att den europeiska modellen ska överleva måste den ta itu med tillväxtfällan som leder till att länder växer till en viss punkt och sedan stagnerar", förklarar Elisa Ferreira.

Enligt en rapport från ECO förklarade kommissionsledamoten att i länderna i södra och sydöstra Europa, efter att "de första strukturella investeringsbristerna har åtgärdats, nämligen genom investeringar i infrastruktur, slutar länderna att stagnera i en slags tillväxtfälla".

Tillväxten är uppenbar efter investeringar i vägar och grundläggande sanitetsnätverk, som ger en "mycket stor stimulans när det gäller utveckling", som är ännu större ju mer kvalificerad och billigare arbetskraften är, men så snart de når en inkomstnivå per capita på 75 procent av det europeiska genomsnittet verkar länderna "inte kunna överträffa detta", tillägger Elisa Ferreira.

Kommissionsledamoten erkänner att fenomenet kräver eftertanke och påminner om att sammanhållningsfonderna är en långsiktig strategi med bevisade och erkända bevis: "Världsbanken anser att Europa är en konvergensmaskin. Sammanhållningspolitiken är viktig för att hålla ihop Europa, men vi kan naturligtvis alltid diskutera förbättringar", tillägger hon.