Super Bock-arbetarna som har den lägsta lönen i företagsgruppen får en ökning med 5,4 procent (40 euro), enligt Super Bock-koncernen.

Super Bock-koncernen höjde sin minimilön från nuvarande 735 euro till 775 euro, och denna ersättning ligger 10 % över den nationella minimilön som trädde i kraft i januari i år och som är 705 euro.

Enligt ett uttalande från Super Bock täcker den nu uppdaterade lönen 10 % av koncernens 1 250 anställda, som har en genomsnittslön som är 60 % högre än den nationella genomsnittslönen, som enligt INE:s uppgifter är 1 098 euro.

Företaget påminner också om att det under de senaste tio åren successivt har uppdaterat den lägsta lönen i koncernen, som har ökat från 550 euro till 775 euro under denna period.