Enligt det nationella statistikinstitutet (INE) ökade även den underliggande inflationsindikatorn (totalt index exklusive oförädlade livsmedel och energi) och uppvisade en förändring på 2,4 % på årsbasis, jämfört med 1,8 % i december.

Enligt statistikmyndigheten var månadsförändringen i KPI 0,3 % (noll föregående månad och -0,3 % i januari 2021).

Den genomsnittliga förändringen under de senaste tolv månaderna var 1,5 %, jämfört med 1,3 % i december.

Det portugisiska harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) visade en årsförändring på 3,4 %, 0,6 procentenheter högre än föregående månad och 1,7 procentenheter lägre än det värde som Europeiska unionens statistikbyrå (Eurostat) beräknar för euroområdet.

I december hade denna skillnad varit 2,2 procentenheter, noterade INE.

När obearbetade livsmedel och energiprodukter exkluderas, uppvisade HIKP i Portugal en årsförändring på 2,5 %, vilket motsvarar en takt som är lika stor som den som uppskattas för samma indikator i euroområdet.

HIKP uppvisade en månadsförändring på 0,3 % (noll föregående månad och -0,3 % i januari 2021) och en genomsnittlig förändring på 1,2 % under de senaste tolv månaderna (0,9 % föregående månad).