Höjningen tillkännagavs av arbetsmarknadsminister Yolanda Díaz och uppfyller de krav som fackföreningarna framfört under det sociala samrådet, men som arbetsgivarorganisationerna avvisat eftersom de anser att det är oacceptabelt för företagen i dagsläget.

Efter att ha undertecknat avtalet sade ministern vid en presskonferens att denna höjning "är en mycket viktig milstolpe för landet" och något hon gör "med tillfredsställelse och glädje", efter att ha genomfört en förhandlingsrunda med arbetsgivare och fackföreningar.

Det spanska arbetsmarknadsministeriet försvarade att denna höjning på 35 euro, som kommer att tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari, ligger inom det genomsnittliga intervall som rekommenderas av experter och betonade att det är "det bästa instrumentet" för att bekämpa ojämlikhet.

"Det finns många former av överenskommelser och i det här fallet var det tvåpartsöverenskommelser", sade Yolanda Díaz och tillade att även om åtagandet inte undertecknades av arbetsgivarna, är det sociala samrådet i Spanien "i mycket god hälsa".