Enligt de preliminära prognoserna kommer den portugisiska bruttonationalprodukten (BNP) att öka med 5,5 % i år, precis som den irländska, vilket endast överträffas av prognosen om en ökning på 6 % för Malta och 5,6 % för Spanien.

Med tanke på de 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) är den förväntade tillväxttakten för Portugal också lika stor som för Polen.

Å andra sidan är Belgien (2,7 %), Finland och Nederländerna (båda 3 %) de länder som beräknas ha den lägsta tillväxten i år.

Europeiska kommissionen har i dag reviderat ned tillväxten i den europeiska ekonomin för i år, till 4 procent av BNP, både i euroområdet och i EU, på grund av den avmattning under vintern som orsakats av Omicron-varianten.

Efter att för tre månader sedan, i höstprognoserna, ha räknat med en BNP-tillväxt på 4,3 procent i år både i det område som omfattas av den gemensamma valutan och i blocket som helhet, beräknar nu gemenskapens verkställande organ, i de interimistiska vinterprognoserna som offentliggörs i dag, en tillväxt på 4 procent i båda fallen, och förutspår att takten kommer att avta till 2,7 procent i euroområdet och 2,8 procent i EU år 2023.

Å andra sidan är Bryssel något mer optimistiskt när det gäller tillväxten i den portugisiska ekonomin och förbättrar sina tillväxtprognoser med 0,2 procentenheter till 5,5 % i år och till 2,6 % 2022.

Bryssels prognos för i år ligger i linje med regeringens uppskattning, som förutspår en BNP-ökning på 5,5 % eller mer.

Bryssel förklarar att återkomsten av Covid-19-infektioner i början av året, liksom en ny nedgång på den internationella resemarknaden, bör bromsa den ekonomiska tillväxten i Portugal till 0,5 % under det första kvartalet.

Han påpekar dock att "om man utgår från en förbättring av pandemivillkoren förväntas tillväxten öka under andra kvartalet när ekonomin når den nivå som rådde före pandemin".