"Bank of Portugal varnar för att de påstådda enheter som verkar via sidor på det sociala nätverket Facebook under beteckningen 'Régina Aldama' och 'Jean Alfred Hitchcock'(https://www.facebook.com/regina.fleurette.5 och https://www.facebook.com/profile.ph p?id=100072610151462), inte har tillstånd att i Portugal utöva någon finansiell verksamhet som är förbehållen institut som står under bankens tillsyn, nämligen beviljande av krediter, kreditförmedling och tillhandahållande av konsulttjänster i samband med kreditkontrakt", står det i ett meddelande som publicerats på banktillsynsmyndighetens webbplats.

BdP erinrar om att kreditgivning, kreditförmedling och tillhandahållande av konsulttjänster i samband med kreditavtal "är förbehållna de enheter som har tillstånd att utöva dem".

Förteckningarna över enheter som har tillstånd för detta ändamål kan därför konsulteras på Banco de Portugals webbplats och på Banking Customer Portal.