Clélio Meneses motiverade förbudet mot karnevalsfester på Azorerna med behovet av att "inte främja sammankomster eller beteenden" som förhindrar en "gradvis lättnad" av de restriktioner som införts i regionen för att kontrollera pandemin.

Han försvarade att "pandemin går mot sitt slut" och uppskattade att det i "slutet av februari och början av mars" kommer att ske en "minskning av antalet fall", vilket kommer att leda till en "konsekvent lättnad av åtgärderna".

"Nu, på grund av en helg, med intensiteten av kontakter och sammankomster som naturligtvis är källor till större smittspridning, kan vi fördröja och dra oss tillbaka i denna process som vi alla vill utveckla så snabbt som möjligt", sade han och hänvisade till karnevalen.

Clélio Meneses ansåg också att regionen "lever i en annan fas av pandemin", eftersom Omicron-varianten, som är "överväldigande dominerande" på Azorerna, är "mycket mer överförbar", men "mycket mindre allvarlig" än Delta-varianten.

Hälsosekreteraren framhöll att 45 procent av befolkningen har en boosterdos av vaccinet mot covid-19 och att 80 procent av personer över 65 år i regionen redan har fått denna boosterdos.