I ett uttalande med titeln "Terroristhandling förhindrad" säger PJ att den utredning som ledde till gripandet inleddes "på grund av misstankar om en attack riktad mot universitetsstudenter vid Lissabons universitet".

"Med tanke på hur allvarliga misstankarna var gavs utredningen högsta prioritet, vilket gjorde det möjligt att avbryta den pågående brottsliga aktiviteten", heter det.

Enligt PJ "beslagtogs omfattande bevismaterial som kommer att bekräfta de ursprungliga misstankarna".

Förutom förbjudna vapen beslagtogs andra föremål som "kan användas för att begå våldsbrott" och omfattande dokumentation, "förutom en skriftlig plan med detaljer om den brottsliga åtgärd som skulle inledas".