Enligt en rapport från ECO studeras processen för närvarande och platsen har ännu inte valts. Men i likhet med de fyra andra centrumen i landet kommer synergieffekter med högre utbildning att vara en viktig faktor vid valet av plats.

Informationen lämnades till ECO av den nya ordföranden för IBM Portugal: "Vi funderar på att expandera med ytterligare ett", sade Ricardo Martinho, som tog över ledningen för det multinationella företaget på den portugisiska marknaden i slutet av förra året.

Det var 2013 som företaget installerade sitt första center av denna typ i Tomar och drog nytta av synergierna med kommunens polytekniska institut. Mer än åtta år senare arbetar "omkring 200 personer" på centret i Tomar, enligt företagets siffror. I Viseu, där IBM installerade ett centrum för teknisk innovation 2016, skapades 120 arbetstillfällen.

Fundão 2019 och Portalegre 2020 var de två andra platser som valts ut för installation av IBM-center. Till dessa kommer Shared Services Centre i Braga, vars verksamhet skiljer sig från de fyra andra.

"Det är inte bara Lissabon eller Porto som har bra universitet. Här har vi en relation med andra typer av människor och andra typer av utbildning som berikar teamen. Sedan vill vi vara en katalysator för hur världen fungerar på ett bättre sätt, och det hjälper också landet, så att det finns centra och en mer dynamisk ekonomi i mer inre och mindre centrala områden", förklarade Ricardo Martinho när han fick frågan om betydelsen av denna decentralisering för företaget.