"Det är klart att jag är orolig. Jag tycker att det är en fråga som alla borde vara oroliga för. Men det är uppenbarligen en fråga som hanteras både på underrättelsetjänstnivå och på polisnivå och därför kommer vi att låta dem arbeta", förklarade Francisca Van Dunem.

"Om ni frågar mig om landet är förberett, säger jag att landet är förberett så långt det är möjligt, men jag säger också att det inte finns något land, ingen institution som är helt immun mot dessa attacker", tillade hon.

Som exempel pekade justitieministern på Pentagon, som "också har attackerats" i december 2020.

"Att säga att landet är helt immunt kan vi inte säga. Vad vi kan säga är att alla förutsättningar finns för att landet ska kunna försvara sig i händelse av en attack", sade hon.

I detta avseende erinrade hon om att "ett dokument godkändes mycket nyligen, i slutet av förra året, som är just relaterat till skyddet, nämligen av kritiska infrastrukturer och kommunikationer".

"Detta examensbevis måste nu genomföras med särskilda uppdrag både för bedömning och övervakning av risker när det gäller kommunikation och kritisk infrastruktur", erkände hon.

Francisca Van Dunem betonade att "landet känner till det ögonblick det befinner sig i, det känner till riskerna i det ögonblick det befinner sig i och har naturligtvis skapat mekanismer för att möta dem".

På frågan om en allmän känsla av osäkerhet, med tanke på de senaste dagarnas cyberattacker i Portugal, medgav ministern att hon "skulle vilja att denna känsla inte uppstod".

Francisca Van Dunem påpekade att hon nyligen hade ett möte med Europeiska unionens justitieminister och sade att en av de största frågorna som finns i dag, både på europeisk och internationell nivå, är just frågan om cyberbrottslighet.

Enligt tjänstemannen "hade cyberbrottsligheten ökat redan före pandemin, men har förvärrats i samband med pandemin", genom att skapa "förutsättningar för en ökning av cyberbrottsligheten".