"Jag är mycket orolig. Vi vet inte om vattennivåerna i reservoaren [Cabril] kommer att återställas och det kommer inte att dröja länge innan det blir sommar", säger António Lopes till agenturen Lusa.

Borgmästaren sade att han fruktade att "det inte kommer att finnas ett robust svar i händelse av behov av brandbekämpningsinsatser", med tanke på att "reservoaren ligger 40 procent under sin kapacitet".

"Vi gör allt vi kan, inom vår begränsade budget, för att agera i bränsleskötselområdena, i skapandet av integrerade landskapsförvaltningsområden och i projektet 'Aldeia Segura'", förklarade borgmästaren, som medgav att "planerna för brandsäkerhet kan äventyras".

Borgmästaren i Pedrógão Grande varnade för att om det blir mycket varmt och torrt väder, "om luftresurserna inte reagerar omedelbart och kraftfullt i kampen mot bränder, kommer det att bli mycket komplicerat och kan äventyra dessa investeringar", eftersom "de markbundna medlen kanske inte räcker till".

"Vi vill inte återuppleva en situation som vi upplevde för några år sedan", förklarade han och syftade på bränderna i juni 2017, som startade i Pedrógão Grande och spred sig till grannkommunerna och orsakade 66 dödsfall och mer än 250 skador, varav sju allvarliga. Bränderna förstörde också 500 hus, varav 261 var permanenta bostäder, och 50 företag.