Av de 22 523 giltiga astronautansökningar som ESA tog emot kom det största antalet från Frankrike (7 087) följt av Tyskland (3 695) och Storbritannien (2 000). För den lediga tjänsten som astronaut (med fysiskt funktionshinder) inkom ytterligare 257 ansökningar.

Efter en omfattande screeningfas bjöds 1 361 personer in till fas två av ESA:s urval av astronauter. Detta är en heldag med psykologiska tester på en anläggning i Europa. 13 av dessa kommer från Portugal, cirka 10 män och 3 kvinnor.

Antalet astronautkandidater som bjuds in till fas två omfattar 530 kvinnor och 831 män och minst tre kandidater från varje medlemsstat.

Dessutom har 27 kandidater som sökte den lediga tjänsten som astronaut (med funktionshinder) inbjudits till fas två.

Kandidater som godkänns i fas två kommer att delta i psykologiska intervjuer och grupptester före de medicinska testerna. De som klarar alla dessa urvalssteg kommer att kallas till rekryteringsintervjuer. ESA:s nya klass av astronauter och reservastronauter förväntas tillkännages hösten 2022.