"Vi såg nyheterna. Vi är medvetna om flera cyberincidenter som nyligen inträffat i Portugal och vi har noga följt situationen tillsammans med nätverket av CSIRT-team (Computer Security Incident Response Teams)", sade en officiell källa vid Europeiska kommissionen i ett skriftligt svar till Lusa.

På Lusas fråga om de på varandra följande cyberattackerna mot portugisiska enheter, mot Vodafone, mediegrupperna Impresa och Cofina och Germano de Sousas laboratorier, betonar samma källa: "Vi fördömer starkt dessa cyberattacker, som är oacceptabla".

"Vi är också i kontakt med de portugisiska myndigheterna för att bättre förstå omfattningen och konsekvenserna", tillägger de och betonar att Europeiska kommissionen fortfarande är "tillgänglig för att hjälpa till vid behov".

På torsdagen hade Europeiska unionens byrå för cybersäkerhet (Enisa) redan sagt till Lusa att den "noggrant övervakar" de senaste cyberattackerna i Portugal och ger stöd till den portugisiska beredskapsgruppen som är medlem av det europeiska nätverket.

Uppgifter från Enisa som skickats till Lusa visar att cyberincidenter med betydande inverkan på kritiska sektorer - såsom media - har ökat med 72 procent under de senaste åren, med en allmänt uppåtgående trend på alla områden.

"Vi är oroade över det ökande antalet skadliga cyberaktiviteter på global nivå, som enligt Enisa är ett av de 15 största hoten mot europeiska medborgare", medger Europeiska kommissionen till Lusa.