"År 2021 ökade arbetskraftskostnadsindexet (ICT) med 2,5 procent, vilket motsvarar en ökning av lönekostnaderna med 1,9 procent och av övriga kostnader med 4,7 procent", meddelar statistikbyrån.

Enligt INE förklaras ökningen av andra kostnader än lönekostnader åtminstone delvis av "ökningen av arbetsgivaravgifter till följd av den gradvisa minskningen av företag som omfattas av det förenklade systemet för uppsägning inom den privata sektorn av ekonomin". Detta beror på att arbetsgivarna, inom ramen för detta extraordinära stöd för att bevara arbetstillfällen, är befriade från att betala den enda sociala skatten.

Eftersom färre företag i takt med att ekonomin återhämtar sig har använt sig av den förenklade uppsägningsordningen - som endast är tillgänglig för arbetsgivare som tvingas stänga på grund av pandemin - har det totala beloppet som arbetsgivarna betalar till socialförsäkringen ökat.

Som jämförelse kan nämnas att 2020 ökade ICT med 8,6 procent, där lönekostnaderna steg med 9,2 procent och övriga kostnader med 6,2 procent. Detta innebär att det under 2021 skedde en inbromsning.