Förra året gjordes 24 306 överträdelser i samband med användning av mobiltelefoner under körning, vilket är en ökning med 5,5 % jämfört med föregående år, enligt uppgifterna.

Den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten (ANSR), det nationella republikanska gardet (GNR) och polisen för allmän säkerhet (PSP) kommer tisdagen den 15 februari att lansera trafiksäkerhetskampanjen "Vid ratten kan din mobiltelefon vänta".

Under en vecka kommer förarna att uppmärksammas på de "negativa och till och med dödliga konsekvenserna av felaktig användning av mobiltelefoner under körning", eftersom detta förfarande ökar "fyra gånger sannolikheten för att råka ut för en olycka, vilket leder till att förarnas reaktionstid ökar".

Förare som använder mobiltelefoner är långsammare att upptäcka och reagera på faror, förklarar säkerhetsmyndigheterna och tillägger att användningen av elektronisk utrustning under körning "orsakar svårigheter att tolka tecken".

Kampanjen kommer att innehålla åtgärder för att öka medvetenheten från ANSR och inspektioner från GNR och PSP, med särskild inriktning på vägar med mycket trafik och i enlighet med den nationella inspektionsplanen 2022.

Åtgärderna för att öka medvetenheten kommer att äga rum samtidigt med inspektioner i Lissabon, Bragança, Guimarães, Vila Pouca de Aguiar och Cova da Piedade, enligt ett gemensamt uttalande från de tre säkerhetsmyndigheterna och den inre förvaltningen.