Sand i Portugal är ett allestädes närvarande granulärt ämne som är en grundläggande råvara som används i alla typer av tillverkning, från glasprylar till elektronisk utrustning. Det finns i en mängd olika naturliga färger och dess konsistens kan ändras genom tillsats av lera, oljor och hartser när det används till exempel i gjutformar för gjutning av metaller.

Inom byggnadsindustrin är standardblandningen för betong en del cement, två delar sand och fyra delar ballast. Det är också en viktig ingrediens i asfalt, färg, fotbollsplaner, golfbanor och grundmaterial för vägar.

Sand har till stor del erhållits genom muddring av flodmynningar och stränder, medan en liten mängd M-sand har producerats artificiellt genom krossning av stenar. Sandryggar i inlandet markerar tidigare vattendrags lopp . De varierar i storlek från några hundra meter till flera kilometer och utgör i allmänhet grundvattenakviferer som stöder vegetation som eukalyptus och cypress.

Fram till mitten av1900-talet utgjorde inte brytningen av sand för detta stora antal användningsområden något stort miljöproblem, men den explosionsartade efterfrågan som orsakats av befolkningsrörelsen till kustnära lägen och den därmed sammanhängande expansionen av handel och industri har inneburit ett växande hot mot en kustlinje som alltid har haft en historia av erosion.

En genomgång av gamla kartor och amiralitetskartor visar att en tredjedel av Portugals 648 km långa kust har drabbats hårt under den sextioåriga perioden fram till 2010, med en tillbakadragning av högvattenlinjen på mellan 0,5 och 9,0 meter per år, vilket motsvarar en sammanlagd förlust på 1 313 hektar.Regionen Caparica har varit en av de värst drabbade med förstörelse av byggnader vid vattenkanten och jordbruksmark. En stor del av förlusten kan tillskrivas tidvattenströmmar och en förhärskande nordvästlig vind, som har övervunnit skydd, strandpromenader och andra uppförda barriärer.

Men sedan 2010 har de omedelbara farorna till följd av klimatförändringarna blivit uppenbara. Stigande havsnivåer, förändringar i intensiteten och riktningen hos de förhärskande vindarna, hotet om vulkanisk aktivitet under vattnet och de tsunamis som följer av detta kommer alla att tillsammans förändra sedimentens rörelse och därmed egenskaperna hos våra stränder, klippor och hamnar. Det är därför mycket viktigt att införa restriktioner som begränsar nybyggnationen i kustregionerna men som uppmuntrar till renovering av äldre byggnader för att de skall kunna bebos främst av portugisiska medborgare (särskilt i det försummade inlandet) och på så sätt utgöra en del av en stabiliserad och så småningom minskad men stabil befolkning som kommer att bevara sin portugisiskhet.