Enligt uppgifter som framkom vid ett möte på Infarmed i Lissabon har livsmedelsprodukter som omfattas av det nationella programmet för främjande av hälsosam mat från generaldirektoratet för hälsa (DGS) och den integrerade strategin för främjande av hälsosam mat - chips och andra snacks, frukostflingor, pizzor, yoghurt och fermenterad mjölk, chokladmjölk, läskedrycker och nektar - under dessa tre år minskat salt- och sockerinnehållet med 11,5 % respektive 11,1 %.

DGS framhåller att tre av kategorierna - läskedrycker, chokladmjölk och yoghurt - "redan har uppnått det minskningsmål som fastställts för år 2022" när det gäller socker och att två av kategorierna - frukostflingor och pizzor - uppnådde saltinnehållet.