När António Lacerda Sales lämnade ett möte på Infarmed i Lissabon konstaterade han att indikatorerna, "både när det gäller incidens, överförbarhetsindex och trycket på hälso- och sjukvården, är bra".

"Det är bra indikatorer som ger oss en viss optimism, ett visst förtroende, ett visst lugn, så att vi kan tro att vi kommer att få lättnader i restriktionerna", erkände han och betonade att det är nödvändigt att "lyssna på experterna" på onsdag.

Samtidigt påpekade han att det fortfarande finns "vissa indikatorer" som är "oroande, nämligen antalet dödsfall per miljon invånare".