När det gäller de beslut som regeringen kommer att fatta hänvisade republikens president till att "en del av åtgärderna är redan kända", utan att ge exempel, och ansåg att "det i själva verket inte finns något riktigt nytt", det handlar inte om att tillkännage något alltför mycket, mycket nytt, men det representerar en ny fas när det gäller övergången från pandemisk till endemisk".

Enligt Marcelo Rebelo de Sousa väntas den verkställande makten besluta om "vad som har offentliggjorts när det gäller åtgärder, att minska restriktionerna".

"Det har redan tillkännagivits, gradvis, för att förbereda den allmänna opinionen. Det måste motsvara den bedömning som experterna kommer att göra av hälsosituationen, tror jag. Men det finns inget bättre än att lyssna på experter om situationen", sade han.

När det gäller situationen för Covid-19 i Portugal påpekade republikens president att det har skett "en progressiv och ihållande minskning av antalet fall" och även "en minskning av antalet sjukhusvistelser, nämligen på intensivvårdsavdelningar, och av antalet dödsfall".

"Därför går allting i samma riktning. Låt oss lyssna och naturligtvis kommer därefter regeringens formalisering - i det här fallet är det fortfarande den sittande regeringen, innan den nya regeringen tillträder, jag tror att tanken är att det fortfarande är den regering som ledde hanteringen av pandemikrisen som ska gå in i denna fas och föregripa vad som sedan är den framtida regeringens prestationer när den tillträder", tillade han.