Enligt Emigration Observatory, som hänvisar till uppgifter från Danmarks Statistik, reste 1 609 portugiser till Danmark år 2021.

Dessa portugisiska emigranter utgjorde 2,2 % av de 73 274 utlänningar som reste in i Danmark det året.

Emigrationsobservatoriet konstaterar att "trots de begränsningar av rörligheten som pandemin har medfört under de senaste två åren har antalet portugiser som rest in på danskt territorium återigen nått ett nytt maximalt värde för detta århundrade, för andra året i rad".

Mellan 2019 och 2020 ökade antalet portugisiska emigranter som kom till Danmark med 13,6 % och mellan 2020 och 2021 var ökningen 66,2 %.

Danmark var valet för 1 % av de portugiser som tog beslutet att emigrera.