Beslutet framgår av vinstutskicket för 2021, där bryggeriet förutser att man förväntar sig "en betydande påverkan från inflation och tryck på försörjningskedjan". Mer specifikt förväntar vi oss att våra kostnader per hektoliter kommer att öka med tvåsiffriga tal, på grund av den kraftiga ökningen [av priserna] på råvaror, energi och transport".

I detta sammanhang avslöjar det nederländska multinationella företaget att det kommer att kompensera för denna prisökning "genom priser i absoluta termer, vilket kan leda till en mer måttlig konsumtion av öl".

År 2021 gick Heineken från förlust till vinst, efter att ha registrerat ett nettoresultat på 2 041 miljoner euro, det vill säga en ökning med 80,2 procent jämfört med samma period föregående år, enligt samma tidning.